Guguły Wioletty Grzegorzewskiej w Broughton High School w Edynburgu

16 marca odbyły się nasze pierwsze warsztaty z polskiej literatury w tłumaczeniu na angielski, w  Broughton High w Edynburgu. Jedna z uczennic przeczytała początkowy fragment opowiadania, Wiśniobranie z noweli Grzegorzewskiej Guguły wydanej w 2014 przez Wydawnictwo Czarne w Wołowcu. Następnie usłyszeliśmy cały rozdział Sour Cherries, z tej samej powieści przetłumaczonej na angielski przez Elizę Marciniak i wydanej w 2017 roku w Londynie pod tytułem Swallowing Mercury. Żywa dyskusja skupiła się na temacie opowiadania i na rozmaitych zagadnieniach tłumaczenia. Uczniom łatwo było się wczuć w rolę głównej bohaterki i zrozumieć jej emocje jako że była w podobnym wieku, ale jej sposób życia, na polskiej wsi z początku lat 1980-tych, był inny niż ich własny. Wiele rąk podnosiło się do góry odpowiadając na pytania i robiąc wnikliwe uwagi. Małe nagrody z polskich przysmaków  były rozdawane za świetny udział w dyskusji. Nauczycielka była zadowolona ze spotkania, które było ciekawą odmianą od normalnej lekcji Francuskiego. Siedmiu uczniom, którzy chcieli przeczytać całą powieść, przekazaliśmy książki podarowane przez wydawnictwo Granta, natomiast polskie oryginalne wydanie, ofiarowane przez Wydawnictwo Czarne, w wersji e-booka, przekazaliśmy uczniom drogą mailową, a pocztą będą wysłane do biblioteki szkolnej pocztą trzy egzemplarze książkowe. Wydaje nam się że spotkania w Edynburgu, z literatury polskiej tłumaczonej na angielski (jak i z tłumaczeń literatury z innych języków) będą miały pozytywny wpływ na rozwijanie czytelnictwa a także na zrozumienie innych narodowości i ich kultur, pomagając rozwijać tolerancję i integrację społeczną.

Udostępnij:

Opublikuj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *